[Banner Image]

[Products[Contents][Feedback]

Privacy Statement Lutherie van Gool.


Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Lutherie van Gool. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Lutherie van Gool voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om goederen aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Lutherie van Gool verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze goederen en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Artikel 3: Minderjarigen

Lutherie van Gool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden wel goederen aan minderjarigen aan . Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat Uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen door u ingevulde gegevens op onze website. Deze gegevens gebruiken wij om aanvragen en bestellingen te behandelen.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment opvragen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer uw order bij ons is afgerond, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U hebt recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat de order bij ons is afgewikkeld. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Lutherie van Gool reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op Uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Lutherie van Gool verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen eventueel worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De bewaartermijn van het telefoongesprek is zes maanden.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.


Terug naar vorige pagina/ Back to last page

[Products[Contents][Feedback]

Send mail to with questions or comments about this web site.
Last modified: December 19, 2010, © John J. van Gool